Endometriose in Balans Logo

Kinderwens en onvruchtbaarheid

Vier op de tien vrouwen die moeilijk zwanger worden, hebben endometriose. In het algemeen geldt: hoe ernstiger en hoe uitgebreider de endometriose, hoe kleiner de kans om zonder medische hulp zwanger te worden. 

Op basis van het eerste onderzoek en de diagnose kunt u met uw behandelend arts verschillende mogelijkheden bespreken.

Het verwijderen van cystes en verklevingen door middel van laparoscopische chirurgie, kan de mogelijkheid bieden op een zwangerschap via de natuurlijke weg.

Een tweede mogelijkheid betreft Intra Uteriene Inseminatie (IUI). Dit is de meest toegepaste vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de meest actieve zaadcellen kunstmatig in de baarmoeder worden ingebracht. Een voorwaarde voor het slagen van een IUI-behandeling is dat de eileiders doorgankelijk zijn.

Mocht IUI niet mogelijk zijn, dan kan voor In Vitrofertilisatie (IVF) worden gekozen. Hierbij worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. Om de ‘oogst’ van de eicellen zo groot mogelijk te maken, wordt deze behandeling altijd gecombineerd met stimulatie van de eierstokken.

In overleg met uw behandelend arts kunt u doorverwezen worden naar het fertiliteitscentrum van het Bronovo ziekenhuis.