Endometriose in Balans Logo

Diagnose

Het stellen van de diagnose is mogelijk met behulp van verschillende onderzoeken bij een gynaecoloog. Daarbij is natuurlijk van belang dat de gynaecoloog goed op de hoogte is van de verschijnselen van endometriose. Anders herkent hij of zij ze niet. 

Mogelijke diagnostische onderzoeken:

  • gynaecologisch inwendig onderzoek 
  • echoscopie en MRI 
  • Laparoscopie (kijkoperatie)  

Inwendig onderzoek

Tijdens het inwendig vaginaal onderzoek probeert de arts endometrioseplekken te zien of te voelen. Dat lukt soms bij plekken achter de baarmoedermond, tussen de baarmoeder en de endeldarm en aan de ophangbanden van de baarmoeder. Ook een vergrote eierstok kan bij dit onderzoek worden ontdekt. Soms doet de gynaecoloog het onderzoek met een vinger in de anus (rectaal toucher) om eventuele endometrioseplekken tussen de endeldarm en de baarmoeder te voelen. Voor (vooral jonge) vrouwen kan een dergelijk onderzoek emotioneel belastend zijn en kan het aan te raden zijn om direct een echo te maken. 

Echografie en MRI onderzoek 

Een echografie en een MRI onderzoek kunnen zeer nuttig zijn in het aantonen of uitsluiten van endometriose. Beide onderzoeken hebben voor- en nadelen.

Voor- en nadelen van het echografisch onderzoek:

Voordeel van de echografie is dat het onderzoek beschikbaar is in iedere gynaecologische praktijk en er door de patiënte directe feed-back kan worden gegeven. Nadeel van de echografie is dat het resultaat sterk afhankelijk is van de kennis en specifieke ervaring van degene die de echo uitvoert; diegene moet ervaring hebben met het herkennen van de specifieke echografische kenmerken van endometriose. Daarbij beperkt het onderzoek zich tot de organen in het kleine bekken.

Voor- en nadelen van het MRI onderzoek:

Voordeel van MRI onderzoek is dat er een overzicht van de hele buik gemaakt kan worden. Bovendien is de beoordeling van het onderzoek minder afhankelijk van de kennis en ervaring van slechts een onderzoeker, omdat anderen de plaatjes ook goed kunnen beoordelen. Nadeel van het MRI onderzoek is dat het maken van een MRI onderzoek specifiek voor endometriose niet direct tijdens het spreekuur uit te voeren is en  soms niet in ieder ziekenhuis beschikbaar is. Tot slot zijn er patiënten met claustrofobie die de het onderzoek te angstig vinden, waardoor het niet plaats kan vinden. Het onderzoek is gevoelig voor bewegingen van de patient en of de organen van de patient. Daarom krijgt de patiënt het verzoek om heel stil te liggen  en wordt een geneesmiddel toegediend ( dmv infuus) om de beweging van de darmen te onderdrukken. Dit middel kan de rijvaardigheid beinvloeden.

MRI/Echografie fusion onderzoek.

Dit is een combinatie van beide onderzoeken welke mogelijk voordelen biedt ten opzichte van de afzonderlijke methodes. De polikliniek Endometriose in Balans onderzoekt momenteel of dit ‘fusion onderzoek’ leidt tot het nog beter in beeld brengen van endometriose.

Meer informatie over echografie, MRI onderzoek en MRI/Echografie fusion onderzoek.

Lees dan de presentatie van gynaecoloog Judith Berger van Endometriose in Balans. 

Diagnostische laparoscopie

Diagnostische laparoscopie staat voor een kijkoperatie onder narcose. Hiermee kunnen oppervlakkige haarden van endometriose (relatief vroege stadia) gezien worden die met echografie of een MRI onderzoek niet in beeld komen. Deze kunnen afhankelijk van de uitbreiding meteen weggehaald worden. De meer vergevorderde stadia van endometriose komen ook in beeld. De behandeling hiervan is echter vaak ingrijpend en wordt alleen uitgevoerd na een uitgebreide voorbereiding. Ook de diagnostische laparoscopie (kijkoperatie) is afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de operateur, ten aanzien van endometriose.

Voor het vaststellen van een endometriose is een laparoscopie (kijkoperatie) nuttig. De kwaliteit van dit onderzoek is sterk afhankelijk van de ervaring, kennis en kunde van de behandelend arts. Als die onvoldoende zijn, kunnen sommige endometriose gemakkelijk worden gemist.