Endometriose in Balans Logo

Persoonlijk behandelplan

Bij het eerste consult wordt ruim de tijd genomen voor anamnese, mede met behulp van de vragenlijst die u vooraf heeft ingevuld. Met de verpleegkundige maakt u samen ook een ‘quality of life’ score. Hierbij beoordeelt u de kwaliteit van uw leven. Deze meting wordt met tussenpozen van enkele maanden herhaald waarmee we kunnen beoordelen of en in hoeverre de behandelingen invloed hebben op uw ’quality of life' . Een gynaecologisch onderzoek en een echo zijn eveneens standaardonderdelen van deze eerste afspraak op de poli. De gegevens en uitkomsten worden in het persoonlijk elektronisch patiëntendossier (EPD) vastgelegd.

Iedere patiënt wordt vervolgens in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten besproken. In dit overleg wordt de voor u best passende behandeling vastgesteld en vastgelegd in uw persoonlijke behandelplan. Medicatie, operatief ingrijpen, psychologische- en pijnbegeleiding of een combinatie van behandelingen kunnen deel uitmaken van uw behandelplan. Het behandelplan is natuurlijk gebaseerd op de aanwezigheid en de aard van de endometriose en de ernst van de klachten. Maar u als mens achter de ziekte is voor ons leidend in het bepalen van maatwerk en we houden dan ook rekening met uw mening, specifieke wensen en persoonlijke behoefte.