Endometriose in Balans Logo

Het behandelend team

Wij zijn een multidisciplinair team van endometriose specialisten waarin gynaecologie, psychologie, fysiotherapie, pijnbestrijding, urologie, chirurgie, radiologie en diëtetiek samenwerken. We overleggen niet alleen met u, maar stemmen ook met elkaar af. Al onze professionals hebben veel kennis van en ervaring met endometriose.


M. Smeets, Gynaecoloog

'Doordat het nu nog meer dan 7 jaar duurt eer bij een vrouw de juiste diagnose wordt gesteld, worden zij 'vermaakt' tot slachtoffer en raakt zij volledig de regie kwijt. Door inzet van al onze chirurgische expertise en vaardigheden, opgedaan tijdens o.a. de opleiding voor mediator en strategisch coach, denk ik dat wij het verschil kunnen maken. Uiteraard door de vrouw centraal te stellen en vanaf het eerste contact te trachten haar de regie terug te geven over haar ziekte en haar leven.'

J. Rhemrev, Gynaecoloog

'Al sedert mijn opleiding aan de VU in Amsterdam zag ik dat endometriose niet overal de aandacht kreeg die het verdiende. Door de expertise die ik heb opgedaan als hoofd van de fertiliteitskliniek in Bronovo en mijn participatie in het team van laparoscopische chirurgen denk ik een waardevolle bijdrage te leveren aan Endometriose in Balans.'

J. English, Gynaecoloog Brighton and Sussex University Hospital

'Tussen de 35.000 en 75.000 vrouwen in Nederland lijden aan een ernstige vorm van endometriose waarbij darmen en/of blaas zijn aangetast. Mijn specifieke interesse is om deze ernstige vorm van de ziekte te behandelen door middel van complexe en ingrijpende laparoscopische chirurgie waarbij zoveel mogelijk zenuwen in de omgeving van het aangetaste weefsel gespaard blijven. Deze vorm van chirurgie wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland toegepast.'

F.W. Jansen, Gynaecoloog UMC Leiden

'Endometriose is een aandoening met vele klinische verschijningsvormen en de klachten zijn helaas niet altijd direct vanuit onze medische en anatomische kennis te verklaren. Deze ingewikkelde balans behoeft in mijn optiek een wetenschappelijke basis, zodat de patiënten verder geholpen kunnen worden. Met de insteek van de wetenschappelijke benadering hopen wij meer inzicht te krijgen in wat endometriose allemaal doet en kunnen wij zo ook nóg betere behandelingstrajecten opzetten.'

M. Blikkendaal, Gynaecoloog in opleiding

'De patiënte zelf zoveel mogelijk de regie over haar ziekte kunnen laten nemen, dat vind ik belangrijk. Dankzij de multidisciplinaire opzet van dit expertisecentrum kunnen wij dat voor een moeilijk behandelbare aandoening als endometriose nastreven. Daarom moeten wij onderzoek blijven doen om nog meer over endometriose te weten te komen en dat combineren met e-health toepassingen om onze patiënten meer inzicht in hun ziekte te geven.'

O. Henneman, Radioloog

'Mijn taak binnen het endometriose team is het samenvoegen van de bevindingen bij de verschillende radiologische onderzoeken om een endometriose “landkaart” aan te kunnen geven aan het team. Een voortdurende zoektocht naar verbetering van de technieken helpt ons hopelijk om patiënten in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen helpen.'

W. Oosterhuis, Chirurg

'Profiel volgt'

C. van der Grijp – Baneke, Bekkenfysiotherapeute

'Endometriose gooit je leven en de plannen die je had voor de toekomst overhoop. Als bekkenfysiotherapeute en als coach probeer ik samen met jou en met de andere disciplines van ons medisch behandelcentrum een weg te vinden hoe je de klachten kunt verminderen en hoe je ondanks de klachten een waardevol leven kunt leiden.'

M. Roggeveen, Diëtiste

'Eten is niet je vijand, maak het je vriend!'

C. Lutters, Psychotherapeut

'Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Endometriose is een chronische ziekte en kan bij elke vrouw, in elke levensfase een andere invloed hebben. Iedereen heeft andere persoonlijkheidskenmerken en gaat op zijn eigen manier met moeilijke situaties en ziekte om. Als psycholoog vind ik het van belang dat er aandacht is voor die vrouwen die de psychische klachten als gevolg van de endometriose als belastend en beperkend ervaren.'

K. Schut, Verpleegkundige

'Een intake-gesprek via mij als verpleegkundige kan een belangrijke bijdrage leveren waardoor de gynaecologen een helder beeld krijgen van uw voorgeschiedenis en huidige ziektebeeld. Voor vragen kunt u contact met mij opnemen.'

G. Greebe, Coordinator/ Secretaris Endometriose in Balans

'Mijn taak is om er voor te zorgen dat de patiënten bij ons in een 'warm bad' terecht komen en de service zo optimaal mogelijk is. Tevens ben ik verantwoordelijk voor deze website en dient deze als een up-to-date informatiebron waarmee men kan deelnemen in ons forum en vragen kan stellen aan onze specialisten. Als alles goed is geregeld, ligt de aandacht daar waar die moet zijn: bij de patiënt. Dat is waarvoor ik sta.'

J. Metzemaekers, Promovendus

'Profiel volgt.'